JANGAN TIRU SETAN SAAT MENDENGAR ADZAN

🕌🔊💺 *JANGAN TIRU SETAN SAAT MENDENGAR ADZAN* ☢ “`Asy Syaikh Al ‘Allamah Shalih Al Fauzan hafizhahullah berkata :“` 📢🕌 “Apabila muadzin mulai mengumandangkan adzan sementara seseorang sedang duduk, maka *tidak sepantasnya ia berdiri*, tapi *sabarlah hingga adzan selesai, supaya ia… Continue Reading

JASAD SAKIT VS HATI MATI

🚨🗯♨ *JASAD SAKIT VS HATI MATI* “`Berkata Al Imam Al Wadi’i rahimahullah :“` 🔊 *”Demi Allah, sungguh sakitnya jasad-jasad kami lebih kami sukai daripada matinya hati-hati kami”* _______________ “`Al Makhraj Minal Fitnah (136)“` ***** :: http://bit.ly/alistifadah :: 🗃 Arsip WALIS… Continue Reading

KEMATIAN TIDAK MENUNGGU TAUBATMU

⏲ *KEMATIAN TIDAK MENUNGGU TAUBATMU* *NASEHAT DAN ARAHAN* “`Asy Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah berkata :“` ‼ “Janganlah engkau mengatakan : _”Saya masih muda dan nanti saya akan bertaubat”_. Batapa banyak dari pemuda yang dijemput kematian *sebelum ia berusia… Continue Reading

BERISTIGHFARLAH ! (MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH

*BERISTIGHFARLAH ! (MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH)* _Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata :_ “Istighfar adalah *sebesar-besar amal kebaikan*, dan pintunya luas. Barangsiapa merasa ada kealpaan pada ucapannya, amalannya, rizkinya, atau gejolak hatinya, maka *wajib baginya untuk beristighfar”* _______________ “`Al Fatawa… Continue Reading

KAPAN ALLAH MENOLONGMU MENINGGALKAN MAKSIAT ?

⏰ *KAPAN ALLAH MENOLONGMU MENINGGALKAN MAKSIAT ?* ➩ http://bit.ly/alistifadah :::: http://walis-net.blogspot.com/2016/08/kapan-allah-menolongmu-meninggalkan.html _Asy Syaikh Al ‘Allamah Al Faqih Muhammad Aman Al Jami rahimahullah berkata :_ “Barangsiapa memiliki *tekad kuat lagi jujur* untuk meninggalkan maksiat, dan *meminta pertolongan kepada Allah*, serta *banyak… Continue Reading

BAHAYA KEBID’AHAN

💢⚙📛 *BAHAYA KEBID’AHAN* 🔆 Asy Syaikh Al ‘Allamah Rabi’ bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah berkata : 🕸 “Apabila kemaksiatan yang kecil saja akan menyeret kepada kemaksiatan yang lebih besar darinya, 🚀 *maka kebid’ahan terlebih lagi*, ia bermula dari yang kecil… Continue Reading